Sõmeru küla

Missing addresses (7)

Street nameHouse numberEdit
Sepamardi tee2Edit with JOSMEdit with iD
Sepamardi tee3Edit with JOSMEdit with iD
Sepamardi tee4Edit with JOSMEdit with iD
Tuule tee1Edit with JOSMEdit with iD
Tuule tee2Edit with JOSMEdit with iD
Tuule tee3Edit with JOSMEdit with iD
Tuule tee5Edit with JOSMEdit with iD
Make sure the RemoteControl is enabled in JOSM in order to use JOSM links.